top of page

Klachtenregeling

Ondanks dat wij ons best doen de zorg zo goed mogelijk te laten verlopen, kan het voorkomen dat u als cliënt of naaste niet tevreden bent. Wanneer hier sprake van is en er geen bevredigende oplossing of afhandeling heeft plaatsgevonden met de zorgverlener(s), dan hebben wij een klachtenregeling. De klachtenregeling is er om te zorgen dat u altijd ergens terecht kunt waar u gehoord wordt en waar uw onvrede of klacht objectief behandeld wordt.


Onafhankelijke klachtenfunctionaris

In onze klachtenregeling werken wij met een onafhankelijke klachtenfunctionaris. U kunt met uw onvrede of klacht bij de klachtenfunctionaris terecht. Deze neemt uw signaal zorgvuldig in behandeling en ondersteunt u daar waar nodig, tot aan de klachtafhandeling.

De klachtenfunctionaris is onpartijdig en dat komt vooral tot uiting door het toepassen van hoor en wederhoor.

Erkend klachtenreglement

Ons klachtenreglement is landelijk erkend en komt overeen zoals beschreven in de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). NSN Zorg is aangesloten bij Solopartners en de V&VN. Voor het indienen van uw klacht kunt u terecht op www.klachtenregeling.nl

bottom of page