top of page

Privacybeleid

Als zorgaanbieder hebben wij te maken met vertrouwelijke cliëntgegevens. Wij zijn ervan overtuigd dat de bescherming van uw privacy van essentieel belang is. U kunt erop vertrouwen dat wij uw persoonsgegevens op een correcte wijze en volgens geldende wetgeving behandelen. Om inzichtelijk te maken hoe wij dat doen hebben wij deze privacyverklaring opgesteld.


Wij verwerken uw persoonsgegevens volgens de wet. De belangrijkste wet op dit gebied is de Europese General Data Protection Regulation (GPDR), in Nederland gehandhaafd als de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Het voldoen aan deze wet betekent dat wij uw gegevens alleen verzamelen voor bepaalde doelen en dat wij de vertrouwelijkheid van uw gegevens waarborgen. 

In onze zorgorganisatie werken zorgverleners nauw samen. U heeft bij ons uw eigen zorgdossier.

Wij gebruiken uw gegevens voor de zorgverlening aan u, daarvoor vragen wij uiteraard via de zorgverleningsovereenkomst uw toestemming. Wij gebruiken uw gegevens ook voor de afhandeling van de administratie. 

Wij verzamelen uw gegevens onder andere bij de inschrijving, tijdens consulten en gesprekken. Ook ontvangen wij gegevens van andere zorgverleners wanneer u bent doorverwezen of wanneer wij uw dossier van een andere zorgverlener overnemen.


Alleen zorgmedewerkers die betrokken zijn bij het verlenen van zorg kunnen uw medische gegevens raadplegen. Hieronder moeten onder andere worden begrepen: de zorgverlener die u verzorgt, de assistent, de wijkverpleegkundige, en de zorgverlener naar wie u bent doorverwezen. Zij raadplegen uw dossier slechts voor zover dat noodzakelijk is voor de zorgverlening.


Verder hebben wij organisatorische en technische beveiligingsmaatregelingen getroffen om uw gegevens te beschermen. Alle computers en medische programma’s zijn beschermd met een wachtwoord. Uw gegevens blijven uiteraard geheel vertrouwelijk. 

U heeft ook rechten ten aanzien van uw dossier:

* Recht van inzage in en afschrift van gegevens die in uw dossier zijn opgenomen;

* Recht van correctie of aanvulling van de gegevens of het laten opnemen van een eigen verklaring in uw dossier;

*Vernietiging van uw dossier (dit is aan wettelijke voorwaarden gebonden).

*De door u gegeven toestemming voor (een bepaalde) verwerking kan uiteraard door u worden ingetrokken.


Heeft u hier meer vragen over, dan kan de zorgcoordinator u voorzien van extra informatie, hier kunt u altijd naar vragen.

bottom of page