top of page

Visie & Missie

Visie

NSN Zorg heeft als visie om mensen zo lan​g mogelijk te ondersteunen om thuis te blijven wonen, ondanks hun ziekte en beperkingen. Hierin ondersteunen wij de clienten erin om zelf regie te houden over de organisatie van hun zorg. 

Ieder individu heeft zijn eigen identiteit, waarden, normen, en overtuigingen. Deze kenmerken zorgen ervoor dat wij individuen zijn met unieke eigenschappen en dus ook wensen en ideeen.

Onder goede zorg verstaan wij ondersteuning en alle vormen van dienstverlening die wij als organisatie aanbieden. We maken hierbij gebruik van kennis, inzichten, expertise, vaardigheden en houden rekening met de cultuur, waarbinnen onze cliënten leven. Wij stellen de cliënt centraal op zo'n wijze dat de clienten met hun specifieke zorgvraag zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen en functioneren.


Missie

Respect voor individuele kenmerken als karakter, achtergrond, cultuur en eigen leefstijl van onze clienten vinden we belangrijk. NSN Zorg stelt de cliënt centraal en heeft als missie het ondersteunen, behouden en waar mogelijk het bevorderen van kwaliteit van leven.

Kwaliteit betekent dat wat we doen, past bij het leven wat mensen willen leiden binnen hun wensen en mogelijkheden. Keuzevrijheid, zelfredzaamheid, eigen regie en veiligheid staan hierbij centraal. Dit vraagt om vraaggerichte zorg die de individuele kwaliteit van leven van de cliënt ondersteunt.


bottom of page